Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer, met of zonder personeel, verkeert u in een kwetsbare positie als u arbeidsongeschikt raakt. Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAZ) bestaan er namelijk geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen meer. Het enige dat nog overblijft als inkomsten uitblijven doordat u arbeidsongeschikt bent, is de bijstand.

Behalve uw arbeidsongeschiktheid, die u al genoeg kopzorgen zal geven, krijgt u dan ook te maken met een financiële terugval en zorgen over de continuïteit van uw onderneming. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een kostbare, maar noodzakelijke investering voor ondernemers.